Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM - Zpráva o činnosti za rok 2007

Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM vznikla 2. listopadu loňského roku. Hlavní náplní komise je zkoumat ústavnost KSČM a posuzovat, zda není překračován §5 Ústavy České republiky nebo není porušován některý z bodů §4 zákona o politických stranách.

Členové komise se rozhodli jako svůj poradní orgán vytvořit konzultativní radu, kterou tvoří odborníci z řad právníků a historiků, Dr. Stanislav Balík, Petr Blažek, Čestmír Čejka, JUDr. Milan Hulík, JUDr. Tomáš Sokol, Dr. Pavel Žáček a Prof. Vojtěch Cepl. Někteří z nich byli v průběhu letošního roku pozváni jako hosté na zasedání komise.

Komise si nechala vypracovat několik analýz - např. zpracování studie, která porovnala § 50 Ústavy České republiky se zněním obdobných článků ústavy vybraných evropských zemí, zda je v jiných ústavách zakotveno odmítání násilí a postup proti extrémním politickým silám, dále právní analýzu týkající se registrace KSČM. Komise předpokládá, že zpracuje do konce dubna 2008 závěrečnou zprávu, která by měla být hotova před 7. sjezdem KSČM, který má být svolán přibližně na květen příštího roku. Usnesením ze dne 27. února 2007 komise schválila seznam témat (kapitol), která budou tvořit závěrečnou zprávu.

Kapitola 1:
Vytýčení problému
Kapitola 2:
Dřívější snahy o postavení KSČM mimo zákon, protikomunistické akce, problém 3. odboje
Kapitola 3:
Řešení politického extremismu v ústavách některých evropských zemí, právní úpravy v některých evropských zemích
Kapitola 4:
KSČM jako nástupnická strana KSČ,převedení majetku KSČ na KSČM
Kapitola 5:
KSČM – problém registrace strany
Kapitola 6:
Vztahy KSČM ke zločinům KSČ, problém omluvy
Kapitola 7:
KSČM a okupace Československa armádami Varšavské smlouvy
Kapitola 8:
KSČM a formy vlastnictví
Kapitola 9:
KSČM a násilí,různé výroky představitelů KSČM hraničící se zákonem nebo přestupující zákon
Kapitola 10:
Změna trestního zákona (komunistické symboly, § 260 atd.)
Kapitola 11:
Spolupráce KSČM s Komunistickým svazem mládeže
Kapitola 12:
Spolupráce KSČM se zahraničními komunistickými stranami
Kapitola 13:
Vztahy KSČM k neonacistickým hnutím
Kapitola 14:
Vztahy KSČM k jiným levicovým extremistickým hnutím
Kapitola 15:
Personální vztahy KSČM s KSČ, STB a j.
Kapitola 16:
Vztahy KSČM a její vliv na zahraniční politiku našeho státu (vliv na spojenecké závazky našeho státu)
Kapitola 17:
Hodnocení demokratičnosti KSČM jinými politickými subjekty
Kapitola 18:
KSČM a její mediální politika vůči antikomunismu KSČM a falšování dějin
Kapitola 19:
Různé analýzy KSČM,programové dokumenty KSČM
Kapitola 20:
Postoj KSČM k legislativním návrhům směřujícím ke zmírnění křivd a odškodnění obětí komunistického režimu 1948-89
Kapitola 21:
Závěr a doporučení komise

Na těchto kapitolách členové komise pracují. Komise hodlá v příštím roce uspořádat konferenci ve spolupráci se společností Člověk v tísni na téma Příběhy bezpráví.