Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných od začátku 6. funkčního období do konce roku 2007

  Počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem    
schváleno    
zamítnuto    
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem 75  
nezabývat se (vyjádření vůle návrhem zákona se nezabývat má stejný následek jako jeho schválení) 18 395, 396, 3, 2, 7, 26, 44, 36, 55, 64, 57, 69, 86, 88, 106, 112, 136, 141
schváleno 46 397, 400, 1, 21, 22, 27, 24, 25, 42, 38, 37, 43, 41, 71, 56, 63, 54, 58, 67, 65, 66, 70, 59, 60, 61, 62, 84, 87, 82, 83, 113, 116, 115, 117, 128, 138, 126, 127, 133, 134, 131, 140, 129, 130, 132, 125
zamítnuto 1 139
pozměňovací návrhy 10 398, 8, 28, 23, 68, 85, 89, 114, 137, 135
nepřijato usnesení    
Mezinárodní smlouvy – celkem 29  
dán souhlas k ratifikaci 28 373, 371, 382, 383, 384, 392, 387, 5, 393, 381, 404, 14, 17, 19, 20, 29, 72, 51, 50, 48, 49, 75, 78, 102, 96, 95, 120, 104
nedán souhlas k ratifikaci (nepřijato usnesení) 1 103
Senátní návrhy 17  
přikázáno 6 39, 74, 97, 100, 105, 145
vrácen navrhovateli k dopracování 1 122
vrácen výborům k novému projednání 2 39, 79
schválen a postoupen PS PČR 4 379, 39, 79, 105
zamítnut 3 369, 74, 97
vrácen Senátu k dopracování 1 79
dopracován a postoupen PS    
vyhlášen ve Sbírce zákonů    
vrácené zákony znění Senátu znění PS zákon nepřijat
zákony vrácené s pozměňovacími návrhy 398, 28, 23, 68, 89, 137, 135 8, 85, 114  
zamítnuté zákony   139