Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - Zpráva o činnosti za rok 2007

V roce 2007 se Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí procházela personálními změnami.Během roku se vystřídaly na místě předsedy 3 osoby, v současné době je předsedou komise pan Josef Zoser. Komise se sešla 6x na řádné schůzi a poslední 6. schůze bude probíhat v měsíci prosinci 2007. Počet členů komise je 13, při komisi funguje Konzultativní rada, která má poradní hlas.Je tvořena krajany žijícími v zahraničí a dále osobami, které se významnou měrou zabývají krajanskou problematikou, ať již profesně a nebo zájmově.Komise velice úzce spolupracuje s Odborem krajanských a kulturních vztahů a zahraniční prezentace při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Od října 2007 má komise stážistu pana Martina Nekolu, který se zabývá aktualizací adresáře krajanských spolků a organizací.

V roce 2007 komise uspořádala a nebo spolupořádala několik významných akcí. 3. května 2007 spolupořádala spolu s Výborem pražské skupiny Společnosti pro vědu a umění udělování 6.ročníku Ceny SVU Praha 2007 v historických prostorách Senátu. V tomto roce byli vyznamenáni prof. Bohuslava Bradbrooková za dlouholetou pedagogickou činnost na Univerzitě v Cambridge, za propagaci české literatury v zahraničí a publicistickou činnost; Libuše Domanínská,operní a koncertní pěvkyně, cenu získala za ztvárnění celé řady rolí na scéně Národního divadla v Brně a v Praze, na zahraničních scénách a za dlouholetou pedagogickou činnost;univerzitní profesor Tomáš Halík obdržel cenu za badatelskou činnost v oblasti religionistiky, za pedagogickou, popularizátorskou činnost a práci v křesťanské akademii;herečka Jana Hlaváčová obdržela cenu za mimořádnou hereckou tvorbu a pedagogickou činnost na Divadelní fakultě AMU v Praze, profesor Ivan Klánský dostal cenu za interpretaci a propagaci české hudby doma i v zahraničí, za dlouholetou pedagogickou činnost; spisovatel Alexandr Kliment cenu obdržel za celoživotní autorskou tvorbu; malíř Karel Malich cenu získal za malířskou tvorbu a úspěšnou propagaci českého výtvarného umění doma i v zahraničí;doktor filozofie Zdeněk Poustol cenu získal za prosazení a redakční zpracování významné ediční řady, která pomáhá oživit paměť na totalitní skutečnost;univerzitní profesor Jan Sokol obdržel cenu za úspěšnou badatelskou činnost a odborné práce z oboru filozofie, za pedagogickou činnost na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově.

Dne 17.5.2007 komise pořádala 2. seminář „Čeští krajané na Slovensku“ v Hlavním sále Senátu. Na tomto semináři se sešlo cca 80 krajanů ze Slovenska, je to nejmladší krajanská komunita, která vznikla po rozdělení Československa.Na tomto semináři se řešily otázky, které se týkaly občanství, finanční dotace pro krajanské spolky na Slovensku, otázka volebních věcí, sociální zabezpečení, vyřešení starobních důchodů, historické aspekty apod.

Ve dnech 31.5.-3.6. odjeli zástupci komise do Švýcarska, kde se zúčastnili Sympozia k uctění památky Jana Palacha a Jana Zajíce. Toto sympozium uspořádaly krajanské spolky Beseda Slovan z Ženevy a Klub Jana Palacha a Jana Zajíce z Curychu.

Sympozium se konalo u příležitosti 10. výročí odhalení monumentu Jana Palacha.

Cílem sympozia byla nejen připomínka činů Jana Palacha a jeho následovníků, ale i pochopení společenského a politického kontextu doby a zhodnocení aktuálnosti jejich poselství pro budoucnost.

V měsíci srpnu probíhal v Dobrušce Kurz výuky českého jazyka, na kterém se českému jazyku vyučují učitelé z celého světa, kteří následně ve svých domovech vyučují zájemce a zároveň žáky na školách s výukou českého jazyka v zahraničí.Zahájení tohoto kurzu se zúčastnila předsedkyně komise Jana Juřenčáková a Karel Barták, člen komise. Tento kurz je velice dobře hodnocen ze strany našich krajanů v zahraničí.

Dne 4.října 2007 spolupořádala Stálá komise spolu s Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů udílení ceny Významná česká žena ve světě 2007. Tato akce se konala v Hlavním sále Senátu. V letošním roce cenu obdržely - paní Dolores Baťa Arambasic, podporovatelka česko-brazilských kulturních vztahů; profesorka Eva Jiřičná, architektka a designerka světového formátu; paní Zora Šemberová, světově proslulá baletní tanečnice a choreografka, nositelka ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tanečního umění; paní hraběnka Margareta Waldstein-Wartenbergová, významná charitativní pracovnice, bývalá předsedkyně České maltézské pomoci; doktorka Vlasta Kálalová di Lotto in memoriam, vynikající česká lékařka, zakladatelka nemocnice v Bagdádu.

Akce se zúčastnily dámy, které obdržely cenu v letech 2003 a 2006.

5.11.2007 se také pod záštitou Stálé komise pro krajany zahajoval v Hlavním sále 1. krajanský festival.Na festival přijelo 300 účastníků, především z východní Evropy.Své umění předvedli během celého týdne v Salesiánském divadle na Praze 8. Někteří členové komise se zúčastnili vystoupení folkorního souboru z Ukrajiny v průběhu konání festivalu.

V roce 2007 členové komise cestovali za českými krajany na Ukrajinu.

25.1.-27.1.2007 byla paní předsedkyně Jitka Seitlová v Užhorodu.

Ve dnech 14.-17.11.2007 se zúčastnili členové komise oslav 140.výročí založení České besedy ve Lvově.V rámci oslav byla uspořádána také Mezinárodní vědecká konference, která se věnovala osobnostem České besedy a Haliče. Křtily se zde i knihy Archiv spolku České besedy ve Lvově a Sborník česko-haličských vztahů. Byla odhalena pamětní deska Ivanu Horbačevskému a odhalena socha Švejka ve Skelivce.

Dne 22.5.2007 navštívili členové komise Lužické Srby v Budyšíně v SRN.

Zde se zabývali problematikou Lužických Srbů, byli informováni o výuce češtiny a možnosti studia lužickosrbských studentů na středních a vysokých školách v ČR a studia českých žáků gymnázií na Srbském gymnáziu v Budyšíně.

Ve dnech 21.-26.9.2007 odletěla delegace z komise na cestu do USA – Chicaga a Kanady – Toronta. Zde se delegace zúčastnila oslav 68. Moravského dne v Chicagu, navštívila Český národní hřbitov, kde je pohřben i bývalý chicagský starosta českého původu Antonín Čermák.

V Kanadě delegace navštívila TV Nová Vize a TV Sedna, kterou vlastní a provozují naši krajané. Tato televize vysílá denně půl hodinu v českém a půl hodinu ve slovenském jazyce.

Na základě této návštěvy přijel následně v listopadu do Senátu natočit televizní tým reportáž o Senátu. Dále se delegace sešla v Masaryktownu s krajanskou komunitou.Masarykův institut je hlavní krajanskou oázou, kde se tisknou české noviny, připravují se programy pro všechny věkové kategorie.Zde byla velmi živá diskuse k tématům restitucí, občanství a korespondenční volbě.

V Torontu proběhla schůzka mezi agenturou Czechevents a členy naší komise, která pomohla zorganizovat navázání spolupráce s organizacemi a institucemi v České republice za účelem výměny českých hudebních a jiných kulturních těles.

Dále se podařilo díky komisi zajistit koncertování kanadského umělce v Praze a to na základě spolupráce s Hearts Open Toronto.

V rámci legislativní činnosti se komise věnovala otázce Věcného záměru zákona o dvojím občanství.Z podnětu komise byly předány Ministerstvu vnitra připomínky, které byly akceptovány a očekává se předložení návrhu vládě ještě do konce roku 2007.

Další oblastí, kterou se komise zabývala je Korespondenční volba a pracuje se na návrzích úprav tohoto zákona.

Pro lepší informovanost krajanů v zahraničí je zřízen web www.krajane.net a i za podpory komise se zlepšuje informovanost krajanů prostřednictvím tohoto webu.

Prostřednictvím spolupráce se stážistou komise dochází k aktualizaci adresáře krajanských spolků a organizací na tomto webu.

Podařilo se navázat užší spolupráci s Podvýborem pro krajany při Poslanecké sněmovně PČR.Společně předsedové podvýboru a komise projednali problematiku podpory krajanským komunitám hlavně na východě Evropy, propojenost informovanosti mezi oběma subjekty.

V příštím roce se chce komise dále věnovat v legislativní činnosti návrhu zákona o dvojím občanství a korespondenční volbě. Komise chce pořádat i nadále semináře pro krajanskou komunitu na půdě Senátu.Komise i nadále bude pokračovat v mapování krajanské komunity v zahraničí a seznamovat se přímo na místě s problémy našich krajanů a možnostmi jejich řešení.

V zahraničí je Senát vnímán jako hlavní partner při jednání s krajany, který pomáhá k posilování vztahů krajanů s vlastí jejich předků.