Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova - Zpráva o činnosti za rok 2007

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova pro 6. funkční období byla zřízena v počtu 14 členů a na první schůzi Senátu bylo zvoleno toto složení: senátoři Vlastimil Balín, Václava Domšová, Jan Hajda, Jan Horník, Vítězslav Jonáš, Václav Koukal, Božena Sekaninová, Pavel Sušický, Karel Šebek, Jiří Šneberger, Josef Vaculík, Alena Venhodová, Josef Zoser a Jiří Žák. Za předsedkyni komise na této schůzi Senátu byla opětovně zvolena senátorka Václava Domšová.

Na 6. schůzi Senátu 6. června byla komise doplněna o dalšího člena - senátora Václava Homolku. Nyní tedy komise pracuje v počtu 15 členů a je nejvíce obsazenou komisí.

V roce 2007 se komise sešla na 8 schůzích, z toho na dvou výjezdních, uspořádala jeden seminář a organizačně se podílena na konání dvou veřejných slyšení (komisím totiž není jednacím řádem povoleno pořádat veřejná slyšení samostatně).

Na svých pravidelných schůzích se komise podobně jako v předchozích letech zabývala venkovskou problematikou, pokračovala v rozpravách s ministry a náměstky ministerstev, která mají venkov ve své gesci. V červnu se např. uskutečnila rozprava s náměstkem ministra financí Eduardem Janotou na téma: „Reforma veřejných financí a návrh změny rozpočtového určení daní obcí“, v září jsme jednali s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem zejména na téma: „Aktuální problémy zemědělství a rozvoje venkova ČR“. V říjnu měla proběhnout rozprava s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem, ale ten byl na poslední chvíli zastoupen svým náměstkem Jiřím Vačkářem. Hlavním diskutovaným tématem byl vztah ministerstva pro místní rozvoj k rozvoji venkova a čerpání fondů EU.

Podobně jako v předchozích letech pořádala komise výjezdní zasedání do regionů. V červnu (12.-14.6.) tak komise na pozvání kolegy Jana Horníka navštívila Karlovarsko, kde kromě setkání se zástupci měst, obcí, mikroregionů, ale i podnikatelských subjektů, jsme v praxi poznávali využití cestovního ruchu v rozvoji zdejšího venkova.V rámci tohoto výjezdu jsme na jeden den navštívili i sousední Sasko. Zde nás zajímala zejména německá správní reforma včetně problematiky slučování obcí do větších celků, jednali jsme s vedením Úřadu zemského rady, ale i se starosty několika měst a obcí v příhraničním regionu. Právě z těchto jednání pro naši komisi vyplynulo, že německý model je pro naše poměry nepřijatelný. Obrovský zážitek v nás všech pak zanechala návštěva sympatické německo-české soukromé mateřské školky, která byla ukázkovým projektem jak má v praxi mezinárodní spolupráce fungovat, ale také ponaučením, jak u nás mnohdy přehnané předpisy a vyhlášky podobný projekt zatím neumožňují.

Další výjezdní zasedání proběhlo ve dnech 24. až 26. října, a to na základě pozvání kolegy Vítězslava Jonáše do kraje Vysočina. Kromě velice zajímavé a poučné návštěvy Jaderné elektrárny Dukovany se uskutečnilo také neformální jednání se zástupci kraje Vysočina v čele s hejtmanem Milošem Vyskočilem, ale i se starosty mikroregionů Třebíčsko, Horácko a Hrotovicko. S nimi jsme diskutovali zejména rozvoj venkova a turistického ruchu na Vysočině, tradičně problematiku rozpočtového určení daní ve vztahu k obcím, ale i možnosti čerpání fondů z Evropské unie do této oblasti. Samozřejmě jsme také nevynechali návštěvu největších lákadel cestovního ruchu v tomto regionu a navštívili Moravský Krumlov a výstavu obrazů Alfonse Muchy „Slovanská epopej“ a ve městě Třebíč památky zařazené do světového kulturního dědictví UNESCO – baziliku, ale i Židovské město.

Dne 6. února komise zorganizovala a uspořádala seminář na téma „Problémy lesnické politiky ČR“, o který i přes kalamitu, která postihla lesy těsně před tímto seminářem, byl velký zájem a setkal se s velkým ohlasem.

Dále komise iniciovala a ve spolupráci s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu zorganizovala veřejné slyšení na téma „Restituce církevního majetku“, které se uskutečnilo 10. dubna. Jednalo se o problematiku, která se velice dotýká některých obcí a která není 16 let řešena, čímž je brzděn rozvoj dotčených obcí. I toto slyšení se setkalo s velkou odezvou a navíc vyústilo v podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu, kterou podepsalo 22 senátorů.

Dále komise iniciovala a ve spolupráci s Výborem pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí zorganizovala veřejné slyšení k Petici proti diskriminaci obyvatel venkova, které proběhlo 16. října a zúčastnili se jej zástupci petentů i všech dotčených institucí.

Jednotliví členové SKPRV se zúčastňují i různých setkání a konferencí (Dny malých obcí Praha, Regiontour Brno, URBIS Brno vč. Kongresu starostů a primátorů, Sněm SMO ČR v Hradci Králové, Země živitelka České Budějovice, Finanční konference SMO Praha, MAS Boskovice aj.), zasedají i v různých odborných pracovních skupinách při Ministerstvu financí (k rozpočtovému určení daní) a Ministerstvu zemědělství (LEADER).

SKPRV zaštiťuje pravidelná zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR v prostorách Senátu (pravidelné 1. úterky každého měsíce). Spolupráce právě s touto organizací je na velmi vysoké úrovni. Společně se podílíme např. i na organizování různých akcí.

Již tradičně je SKPRV organizátorem slavnostního setkání zástupců České republiky v soutěži Entente Florale Europe – Kvetoucí sídla Evropy včetně vyhodnocení celostátní soutěže Zelená stuha a předání tzv. Fulínových cen (7.11.).

Stejně tak se SKPRV i letos podílena na organizování jednak oficielního vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2007 prostřednictvím tiskové konference v Senátu, někteří členové se zúčastnili slavnostního vyhlášení v letošní vítězné obci Havlovicích (16.11.), ale zejména pak organizačně zajišťuje slavnostní přijetí vítězů krajských kol této soutěže v historických prostorách Senátu pod laskavou záštitou pana předsedy Přemysla Sobotky. Tato akce se letos uskuteční v úterý 4.12. a vítězové pak ještě přijme prezident ČR Václav Klaus na Pražském Hradě a posléze i premiér Mirek Topolánek s některými ministry v Lichtenštejnském paláci.

Podobně dobrou spolupráci SKPRV vykazuje ve vztahu k Svazu měst a obcí ČR, zejména ke Komoře obcí, jejíž zasedání se někteří členové komise pravidelně zúčastňují.

V sobotu 16. června pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR bylo zorganizováno setkání absolventů Střediska výcviku vodících psů SONS ve Valdštejnské zahradě, které iniciovala předsedkyně komise. Akce se velice vydařila.

To, co se nám letos vůbec nepovedlo, byly zahraniční cesty. Původně naplánovaná cesta do Slovinska byla včas připravována, ale díky nevstřícnému a laxnímu přístupu ambasády nám byla až v říjnu na poslední chvíli odmítnuta a nám se již ne vlastní vinou nepodařilo zajistit ani náhradní cestu do Maďarska či Polska. V zahraničí tedy byla naše komise v tomto roce pouze jediný den při výše zmiňované návštěvě Saska. Přitom zkušenosti ze zahraničí jsou pro naši práci velice potřebné a tak pevně věříme, že příští rok bude v tomto ohledu lepší.