Volební komise - Zpráva o činnosti za rok 2007

Po řádných listopadových volbách do Senátu v roce 2006 byla dne 28. listopadu 2006 ustavena nová Volební komise Senátu složená ze sedmi senátorů. Tato komise si na 1. schůzi zvolila své funkcionáře - předsedou komise se stal senátor Josef Pavlata, místopředsedkyní senátorka Liana Janáčkové a ověřovateli komise byli zvoleni senátor Pavel Čáslava a senátor Otakar Veřovský.

Ještě koncem listopadu 2006 komise organizovala zajišťovala tajnou volbu funkcionářů Senátu tj. předsedy, místopředsedů a předsedů komisí Senátu.

V roce 2007 se uskutečnilo celkem 10 schůzí Volební komise Senátu.

V únoru 2007 rezignoval na členství ve volební komisi senátor Richard Sequens a novým členem komise byl Senátem zvolen senátor Jan Horník.

Většina schůzí komise měla na svém programu zejména projednání návrhů na změny v orgánech Senátu. Volební komise organizovala a zajišťovala dvě tajné volby předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, tajnou volbu vedoucího Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu. Koncem roku 2007 přijala komise doporučující usnesení týkající se zajištění přípravy volby prezidenta republiky v roce 2008. V souvislosti se zřízením Ústavu pro studium totalitních režimů a volbou sedmičlenné Rady Ústavu přijala Volební komise Senátu ve stanovené lhůtě tj. od 1. srpna do 24. listopadu 2007 od oprávněných navrhovatelů, tj. od prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a od občanských sdružení vymezených zákonem č. 181/2007 Sb. celkem 50 návrhů kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Koncem měsíce listopadu ověřila komise splnění předpokladu volitelnosti drtivé většiny navržených kandidátů, organizovala a zajišťovala ve dnech 5. a 6. prosince 2007 tajnou volbu sedmi členů Rady Ústavu pro studium totalitních režim. Vzhledem k tomu, že bylo zvoleno pouze 6 členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, shromažďuje volební komise od 17. prosince 2007, tj. ode dne stanoveného usnesením Organizačního výboru, návrhy kandidátů od občanských sdružení. Rovněž se připravuje na volbu prezidenta v roce 2008. Předseda Volební komise Senátu a předseda Volební komise Poslanecké sněmovnyodsouhlasili na svém jednání dne 1. listopadu 2007 kroky související s přípravou volby prezidentarepubliky a vydali tiskové prohlášení s tím související. Do konce roku 2007 přijala volební komise zatím návrhy kandidátů na funkci prezidenta republiky.