Zpráva o činnosti Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem za rok 2008

Dočasná komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem se sešla na dvou schůzích. Komise v tomto roce pracovala ve složení: předseda: Vlastimil Sehnal, členové: Tomáš Jirsa, Martin Mejstřík, Jiří Nedoma, Petr Pithart, Karel Šebek, Milan Štěch, Jaromír Štětina.

Na schůzích komise byli účastni zástupci různých občanských sdružení a aktivit a to zejména členové sdružení „Člověk v tísni“ a různých zástupců běloruských aktivit. Členové komise se taktéž pravidelně scházeli jak na půdě Senátu, tak mimo Senát, a to především s běloruskými občanskými aktivisty. Zrovna tak jsme byli účastni na pravidelných setkáních běloruských opozičních činitelů v Praze, které se konají jedenkrát v měsíci. Zde se setkávají běloruští podnikatelé, novináři, učitelé, a vyměňují si názory na současnou situaci v Bělorusku a jejich řešení. Členové komise se setkávají a spolupracují s polskými aktivisty pracujícími pro běloruskou opozici.

Členové komise se rovněž účastnili různých setkání s představiteli státní správy za účelem předávání informací a řešení konkrétních problémů. Na závěr bych rád zdůraznil, že naše komise vstoupila do povědomí nejen občanských sdružení podporujících běloruskou opozici, ale i samotní běloruští opoziční činitelé ji vnímají jako součást evropských demokratických institucí, při napomáhání šíření demokracie a obhajování lidských práv v Bělorusku.

Vlastimil Sehnal v.r.

předseda komise