Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2008

  Počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem    
schváleno    
zamítnuto    
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem 117  
nezabývat se (vyjádření vůle návrhem zákona se nezabývat má stejný následek jako jeho schválení) 6 177, 213, 249, 292, 282, 328
schváleno 96 158, 166, 164, 168, 171, 172, 162, 167, 161, 160, 170, 159, 169, 191, 206, 212, 193, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 209, 194, 195, 220, 190, 192, 235, 231, 230, 225, 228, 227, 226, 229, 232, 246, 247, 256, 248, 254, 250, 251, 252, 253, 259, 257, 258, 271, 290, 291, 280, 275, 276, 274, 283, 299, 300, 301, 302, 284, 281, 285, 286, 276, 279, 288, 289, 273, 277, 287, 293, 312, 313, 359, 350, 351, 352, 358, 355, 347, 357, 356, 349, 348, 354, 7, 8, 9, 10
zamítnuto 1 201
pozměňovací návrhy 12 163, 165, 210, 197, 196, 224, 255, 260, 294, 272, 311, 353
nepřijato usnesení 2 233, 360
Mezinárodní smlouvy – celkem 48  
dán souhlas k ratifikaci 45 109, 111, 110, 121, 118, 123, 119, 174, 144, 153, 175, 152, 143, 151, 147, 182, 189, 215, 216, 185, 219, 236, 188, 261, 265, 267, 309, 333, 334, 308, 329, 317, 318, 319, 320, 321, 295, 304, 307, 322, 263, 262, 323, 310, 331
Odročeno / vráceno výborům 2 181, 306
Senátní návrhy    
přikázáno 10 173, 217, 196, 239, 296, 297, 298, 324, 332, 363
vrácen navrhovateli k dopracování 1 305
vrácen výborům k novému projednání    
schválen a postoupen PS PČR 6 173, 145, 214, 217, 296, 297
zamítnut 3 100, 303, 298
vrácen Senátu k dopracování    
dopracován a postoupen PS    
vyhlášen ve Sbírce zákonů 2 145, 292
Vrácené zákony Znění Senátu Znění PS Zákon nepřijat
Zákony vrácené s pozměňovacími návrhy 163, 197, 260, 272, 311 165, 210, 196, 224, 255, 294, 353  
Zamítnuté zákony   201