Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí za rok 2014

V roce 2014 pracovala komise v patnáctičlenném složení. Členové komise jsou členy různých stran a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Předsedou komise byl v 9. funkčním období na plénu Senátu v roce 2013 zvolen pan Tomáš Grulich. Na první schůzi komise byli zvoleni místopředsedové pan Jaromír Jermář a Stanislav Juránek.

Dalšími členy komise jsou: Jiří Bis, Jiří Čunek, Hana Doupovcová, Daniela Filipiová, Miloš Janeček, Jaroslav Kubera, Pavel Lebeda, Mezian Hassan, Pavel Trpák, Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava a Petr Guziana.

Při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí pracuje také poradní sbor, tzv. Konzultativní rada. V tomto roce pracovala dvacetičlenná rada, která byla složena ze zástupců ministerstev a jiných státních organizací - tj. Ministerstvo zahraničních věcí ČR - zmocněnec pro krajany, Akademie věd ČR - Etnologický ústav, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Úřad vlády ČR a dále z 12 zástupců krajanů. V počtu 6 osob pracovali při Konzultativní radě ještě konzultanti, což jsou také zástupci krajanů.

Komise se během roku sešla na 4 řádných schůzích, z toho byly 2 společně se členy Konzultativní rady. Kromě těchto řádných schůzí probíhala v průběhu roku řada dalších jednání, schůzek a jiných akcí.

Činnost komise v roce 2014:

14. 1. 2014 se v Senátu uskutečnilo na žádost francouzského velvyslanectví setkání předsedy komise Tomáše Grulicha s panem Christophem-André Frassym, což je senátor zastupující Francouze žijící v zahraničí. Ve Francii již od roku 1946 mají Francouzi žijící v cizině své zastoupení v Senátu. Od roku 2012 jsou zástupci Francouzů žijících v zahraničí i v jejich poslanecké sněmovně. Pro srovnání, v cizině žije kolem 2 miliónů lidí, kteří se hlásí k ČR. Francouzů žije v cizině 2,5 miliónu.

Dne 17. února se v Senátu konalo setkání u kulatého stolu s názvem: „Návratová politika a efektivní využití potenciálu českých občanů v zahraničí“. Kulatý stůl byl spoluorganizován s Mezinárodní organizací pro migraci. Na tomto jednání byl mimo jiné představen sborník odborných textů z mezinárodní konference „Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika“, pořádané v Senátu 30. 9. - 1. 10. 2013

Dne 22. 4. 2014 navštívil předsedu komise poslanec Miroslav Adrian Merka (Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku), předseda Jihobanátské pobočky DSSČR František Draxel a předsedové místních poboček krajanského spolku DSSČR v českých vesnicích v Banátu, včetně pana pana velvyslance Jiřího Šitlera. Jednání byl přítomný též senátor Miroslav Krejča.

Dne 29. 5. 2014 byla, jako každoročně, v Hlavním sále Senátu pod záštitou Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí uspořádána akce „Předávání cen Společností pro vědu a umění“. SVU je mezinárodní nezisková a nepolitická organizace. Jejím posláním je navazování a udržování kontaktů mezi vědci, umělci, studenty a dalšími lidmi, kteří mají osobní, rodinný nebo profesní vztah k České republice nebo Slovensku. Společnost založili v roce 1958 významní čeští a slovenští krajané žijící v USA. Její činnost se následně rozšířila po celém světě. Místní skupiny SVU fungují nejen v Evropě a v Americe, ale např. i v Austrálii a Jižní Africe. Po roce 1989 obnovila SVU svou činnost i v Československu. Předávání cen zahájil předseda komise Tomáš Grulich

21. 8. 2014 se na půdě Senátu uskutečnilo setkání a beseda s účastníky Kurzu českého jazyka pro krajany žijící v zahraničí, který se již po 25. uskutečnil v Dobrušce. Letos se kurzu zúčastnilo cca 65 osob a zájemci byli především z řad mladých lidí. Mezi nejvzdálenější země, odkud přišli krajané prahnoucí po výuce češtiny, patřily Chile, JAR, Uruguay, Venezuela, Austrálie, Argentina, Čína a Filipíny. Krajané si nejprve prohlédli historické prostory Senátu a následně probíhala beseda se s předsedou Tomášem Grulichem

28. 8. 2014 uspořádala komise besedu s účastníky Kurzu metodiky českého jazyka pro krajany žijící v zahraničí. Letošního kurzu metodiky se zúčastnilo 22 zahraničních Čechů z řad učitelů, novinářů a bohemistů z celého světa. Čtrnáctidenní kurz je organizován Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

10. 9. se předseda komise zúčastnil mezinárodní konference, která se konala v Národním muzeu pod názvem „Krajané a český jazyk“. Na tuto konferenci se sjelo asi 120 osob z 18 zemí světa. Krajany mimo jiné přivítala Ája Vrzáňová, která stojí v čele koordinačního výboru zahraničních Čechů. Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka pak v souvislosti s tématem konference připomněl, že právě jazyk je národní identita, která nás spojuje. Ocenění za šíření českého jazyka v zahraničí převzalo pět krajanů.

11. 9. 2014 Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí organizovala zahájení 9. mezinárodního krajanského festivalu v prostorách Senátu, kterého se zúčastnili předsedové krajanských spolků a zástupci souborů. V sobotu 13. 9. 2014, komise uspořádala ve Valdštejnské zahradě přehlídkový den. Během odpoledne vystoupilo na 20 souborů z devíti zemí.

Celkový počet krajanů, kteří se zúčastnili tohoto Mezinárodního krajanského festivalu, bylo cca 450. Přehlídka v zahradě a setkání krajanů s obyvateli Prahy přispělo k lepšímu seznámení se s kulturní činnosti krajanů.

23. září 2014 přijal předseda komise Tomáš Grulich ředitele Kanceláře pro vztahy s diasporami Úřadu vlády Moldavské republiky pana Viktora Lutenka. Hlavním cílem této Kanceláře, je podle slov pana Lutenka založit kolektivní fond investic členů diaspory, orientovaný na přilákání zahraničních investorů a založení společných podniků. Strategický cíl země je v navrácení svých občanů domů nejen fyzicky, ale i virtuálně, cyklicky, aby se migrace stala možností a nikoli nutností.

V roce 2014 komise měla komise v plánu dvě zahraniční pracovní cesty:

Ve dnech 21. 6. – 25. 6. 2014 navštívila Los Angeles, San Diego, Dalas a West delegace senátorů ze stálé Komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu ČR. Delegaci vedl předseda komise senátor Tomáš Grulich a dále ji tvořili senátoři Jaroslav Kubera a Hassan Mezian. V Los Angeles se senátoři setkali na rezidenci GK LA se zástupci krajanské obce a jednali se zástupcem starosty pro veřejné práce a služby Kevinem Jamesem. V San Diegu se senátní delegace setkala se zástupkyněmi České školy San Diego a besedovala s krajanskou komunitou sdruženou kolem české „Chaloupky“ v Balboa Parku. Senátoři také podpořili české firmy na mezinárodním veletrhu biotechnologií BIO 2014. V Dalasu se delegace zúčastnila setkání učitelů čeština v českých školách v USA. Delegace navštívila i městečko West v Texasu (60% obyvatel českého původu), kde v roce 2013 došlo k výbuchu skladu hnojiv. ČR v rámci pomoci zaslala na obnovu Sokolovny a škol 10 mil. Kč.

Druhá cesta se uskuteční ve dnech 2. až 4. 12. 2014. Jde o návštěvu předsedy Ústavu pro Slováky žijící v zahraničí pana Furdíka v Bratislavě a návštěvu české komunity v Košicích.

V Praze dne 10. 10. 2014

 

Tomáš Grulich v.r.