Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova za rok 2014

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2014 pravidelně scházela.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Zdeněk Besta (Senátorský klub ČSSD)
 • Hana Doupovcová (místopředsedkyně komise, Senátorský klub ČSSD)
 • Jan Hajda (Senátorský klub ČSSD)
 • Václav Homolka (Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)
 • Jan Horník (místopředseda komise, Klub Starostové a Ostravak)
 • Stanislav Juránek (Klub pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí)
 • Jan Látka (Senátorský klub ČSSD)
 • Radko Martínek (Senátorský klub ČSSD)
 • Miroslav Nenutil (Senátorský klub ČSSD)
 • Vladimír Plaček (Senátorský klub ČSSD)
 • Božena Sekaninová (Senátorský klub ČSSD)
 • Petr Šilar (místopředseda komise, Klub pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí)
 • Dagmar Terelmešová (Senátorský klub ČSSD)
 • Veronika Vrecionová (Senátorský klub ODS)
 • Miloš Vystrčil (místopředseda komise, Senátorský klub ODS)
 • Dagmar Zvěřinová (předsedkyně komise, Senátorský klub ČSSD)

Schůze komise

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkov se v roce 2014 sešla na čtyřech schůzích komise, bylo přijato celkem 18 usnesení komise, tři schůze byly výjezdním zasedáním komise do různých částí České republiky. Členové komise se prostřednictví svých výborů věnovali také legislativní činnosti.

Aktivity komise

 • Spolek pro obnovu venkova ČR
  Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v letošním roce pokračovala ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR. Členka komise, senátorka Veronika Vrecionová, byla za komisi nominována do Spolku pro obnovu venkova. Zde byla zvolena 1. místopředsedkyní Spolku, aktivně se účastní všech zasedání a další akcí Spolku.
 • soutěž Vesnice roku 2014
  Stejně jako v předchozích letech i v roce 2014 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova převzala záštitu nad soutěží Vesnice roku 2014. V historických prostorách Valdštejnského paláce proběhlo v září 2014 slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o Oranžovou a Zelenou stuhu Vesnice roku 2014. Do konce roku je plánované společné slavnostní setkání účastníků letošního ročníků této soutěže v Senátu.
 • výjezdní zasedání Brno – Regiontour 2014
  Komise se zúčastnila zahajovacího dne veletrhu regionů Regiontour 2014, členové komise vedli individuální rozhovory se zástupci měst a krajů ČR.
 • výjezdní zasedání komise na Mělnicko
  Členové komise navštívili střední Čechy, prohlédli si drobné zemědělské a výrobní podniky v regionu. Navštívili také oceněné vesnice soutěže Vesnice roku a jednali se starosty a zástupci MAS o čerpání evropských fondů.
 • zpráva Státního pozemkového úřadu o programu rozvoje venkova
  Na své desáté schůzi se členové komise seznámili se zprávou Státního pozemkového úřadu, který má na starosti program rozvoje venkova a čerpání prostředků v letech 2007 až 2013.
 • slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2014“
  Nad touto akcí převzala komise již pošesté záštitu a komisi zde reprezentoval senátor Miroslav Nenutil. Výstava celý rok putuje po všech krajích ČR a také po vybraných knihovnách a nádražích. V září 2014 byla výstava umístěna také ve Valdštejnské zahradě.
 • zahraniční pracovní cesta do Litvy
  Pracovní cesta proběhla v březnu 2014 a byla zaměřená na problematiku zemědělství, rozvoje venkova a rozvoje odlehlých oblastí – jednu z nich komise v průběhu cesty také navštívila.
 • zahraniční pracovní cesta do Chorvatska
  Cesta se uskutečnila v květnu 2014 a během cesty členové delegace navštívili různorodé regiony Chorvatska – Rab, Zadar, příhraničí s Bosnou a Hercegovinou, Záhřeb a Daruvar. Ve všech lokalitách se delegace setkala se zástupci místní samosprávy a diskutovala především témata, která se týkala rozvoje venkova a čerpání fondů EU. Na cestu navázala pracovní jednání v Praze se zástupci krajanské menšiny v Daruvaru.
 • slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha 2014 v rámci soutěže Vesnice roku 2014
  Tradiční akce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova se uskutečnila v září letošního roku. Na akci navazuje slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2014 v Senátu plánované na prosinec 2014.
 • výjezdní zasedání komise na Chebsko a Tachovsko
  V dubnu 2014 komise navštívila senátní obvod sen. Miroslava Nenutila – Chebsko a Tachovsko. Setkala se se starosty menších měst a obcí a navštívila zemědělské a výrobní podniky v regionu.
 • výjezdní zasedání komise na Vysočině
  Výjezdní zasedání na Vysočině připravila předsedkyně komise sen. Dagmar Zvěřinová a uskutečnilo se společně s výjezdním zasedáním Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR. Komise navštívila zemědělské a průmyslové podniky v regionu, seznámila se s čerpáním fondů a dotací z EU.
 • zahraniční pracovní cesta komise do Polska
  Cesta Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova do Polské republiky se uskutečnila 21. – 26. září 2014 a byla vedená místopředsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou. Členové delegace se setkali s partnerským výborem Senátu Polské republiky, navštívili Lodžké a Velkopolské vojvodství. Cesta byla zaměřena na rozvoj venkova a čerpání dotací z EU.
 • slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2013 a vyhlášení vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2013“
  Tato akce byla z organizačních důvodů realizována až v březnu 2014 a poskytla prostor pro setkání vítězů prestižní soutěže Vesnice roku, kterou komise každoročně podporuje. Nově bylo na akci předáváno ocenění „Společné zařízení roku 2013“ – ocenění nejlepších pozemkových úprav.
 • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží 2014“
  Akce se bude konat již osmým rokem a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova tuto akci vždy pořádá. Předpokládaný termín konání je 11. listopadu 2014.
 • Kiritof v Jevišovce
  Pravidelné setkání občanů chorvatské národnosti, kteří se narodili v České republice – Kiritof, komisi na této akci zastoupil sen. Zdeněk Besta.
 • Národní konference Venkov 2014 v Konstatnitových Lázních
  Komisi na této akci zastoupil senátor Miroslav Nenutil.
 • novelizace horního a geologického zákona
  Komise na své schůzi projednala nutnost novelizace horního a geologického zákona a ustavila pracovní skupinu, která se touto problematickou bude zabývat i v příštím funkčním období. Pracovní skupina na této legislativní činnosti úzce spolupracuje se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a dalšími odborníky.

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova