Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2016

Legislativní proces v roce 2016

 

počet

čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 1  
nepřijato 1 287/9 f.o
Návrhy zákonů - celkem

108

 
nezabývat se

4

171, 264, 330, 2
schváleno

76

173, 174, 175, 176, 177, 178, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 222, 223, 224, 225, 226, 233, 234, 236, 237, 238, 246, 248, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 267, 273, 274, 275, 277, 279, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 302, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 331, 332, 333, 334, 347, 348, 351, 353, 354, 355, 6, 7, 8, 9
zamítnuto 5 266, 349, 350, 352, 4
pozměňovací návrhy

22

Schváleno ve znění Senátu
190, 205, 220, 221, 227, 235, 263, 280, 291, 308, 311, 316, 318, 335, 1
Schváleno v původním znění PS
239, 245, 247, 265, 278, 5
Neschváleno
228
nepřijato usnesení 1 3

Tabulka č. 1

Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2016

schůze zákony celkem schváleno nezabývat se pozměňovací návrhy zamítnuto nepřijato usnesení smlouvy tisky EU
17114
18611
19651312
20761
2195424
2275229
2342212
24149121186
257526
261110121
271410433
28641147
1
296328
394121127
Celkem10976422523070

Tabulka č. 2