Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2016 pravidelně scházela.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Zdeněk Besta (Senátorský klub ČSSD)
 • Jiří Burian (Senátorský klub ODS)
 • Ivana Cabrnochová (Strana zelených, nezařazená do klubu)
 • Milada Emmerová (Senátorský klub ČSSD)
 • Jan Hajda (Senátorský klub ČSSD)
 • Zdeňka Hamousová (Senátorský klub Ano + Severočeši.cz)
 • Václav Homolka (Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)
 • Jan Horník (místopředseda komise, Klub Starostové a nezávislí)
 • Karel Kratochvíle (Senátorský klub ČSSD)
 • Jan Látka (Senátorský klub ČSSD)
 • Zbyněk Linhart (Klub Starostové a nezávislí)
 • Radko Martínek (Senátorský klub ČSSD)
 • Miroslav Nenutil (předseda komise, Senátorský klub ČSSD)
 • Vladimír Plaček (Senátorský klub ČSSD)
 • Božena Sekaninová (Senátorský klub ČSSD)
 • Petr Šilar (místopředseda komise, Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
 • Josef Táborský (Senátorský klub ČSSD)
 • Dagmar Terelmešová (Senátorský klub ČSSD)
 • Emilie Třísková (Senátorský klub ČSSD)
 • Ivo Valenta (nezařazený do klubu)
 • Jan Veleba (místopředseda komise, Senátorský klub SPO+KSČM+Severočech)
 • Jiří Vosecký (Klub Starostové a nezávislí)
 • Veronika Vrecionová (místopředsedkyně komise, Senátorský klub ODS)
 • Jaroslav Zeman (Senátorský klub ODS)

AKTIVITY KOMISE

 • Schůze komise

  Stálá komise Senátu pro rozvoj venkov se v roce 2016 pravidelně scházela na schůzích v Zeleném salonku v Kolovratském paláci, celkem bylo přijato 19 usnesení komise. Členové komise se věnovali legislativní činnosti také prostřednictví svých výborů.

 • Spolek pro obnovu venkova ČR

  Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v letošním roce pokračovala ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR. Členka komise, místopředsedkyně komise, senátorka Veronika Vrecionová, byla za komisi nominována do Spolku pro obnovu venkova. Zde byla zvolena 1. místopředsedkyní Spolku, aktivně se účastní všech zasedání a další akcí Spolku.

 • Soutěž Vesnice roku 2016

  Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2016 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova převzala záštitu nad soutěží Vesnice roku 2016. V historických prostorách Valdštejnského paláce proběhlo v říjnu 2016 slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o Oranžovou stuhu a Zelenou stuhu Vesnice roku 2016, finalisté obou kategorií obdrželi z rukou předsedy komise sen. Miroslava Nenutila Pamětní listy komise. V prosinci téhož roku je plánováno společné slavnostní setkání účastníků letošního ročníku této soutěže v Senátu.

 • Regiontour 2016

  Komise se zúčastnila zahajovacího dne veletrhu regionů Regiontour 2016, členové komise využili tuto příležitost k individuálním jednáním se zástupci měst a krajů ČR.

 • Návštěva regionů

  Členové komise v průběhu celého roku navštěvovali regiony. V jarních měsících připravil sen. Jiří Vosecký návštěvu Novoborska se zaměřením na tradiční výrobu skla a tuto cestu komise spojila s návštěvou Budyšína a okolí (Německo). V květnu připravil sen. Jan Horník návštěvu komise na Karlovarsku, kterou komise spojila s krátkou návštěvou sousedního Breitenbrunnu a Annabergu (Německo) – tématem cesty byla migrace a její dopad v regionu. V září připravila sen. Dagmar Terelmešová pro komisi návštěvu Horažďovicka, hlavním tématem bylo jednání se starosty v souvislosti s plánovaním jaderného úložiště v regionu.

 • Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2016“

  Nad touto akcí převzala komise již poosmé záštitu a komisi zde reprezentoval předseda komise, senátor Miroslav Nenutil. Výstava celý rok putuje po všech krajích ČR a také po vybraných knihovnách a nádražích. V září 2016 byla výstava umístěna ve Valdštejnské zahradě.

 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha 2016 v rámci soutěže Vesnice roku 2016

  Tradiční akce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova se uskutečnila v říjnu letošního roku. Na akci navazuje slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2016 v Senátu, které je plánované na prosinec 2016.

 • Seminář na téma odpady

  Místopředseda Senátu PČR sen. Ivo Bárek uspořádal ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova seminář „Pohled stakeholderů na nový zákon o odpadech“, který přiblížil fungování tohoto zákona v praxi z pohledu starostů, podnikatelů a Ministerstva životního prostředí ČR.

 • Seminář na téma půda

  Tento seminář komise uspořádala ve spolupráci s prvním místopředsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou a Státním pozemkovým úřadem. Hlavním tématem byla ochrana půdy v praxi, koncepce plánovaných pozemkových úprav a nástroje ochrany půdy.

 • Zahraniční pracovní cesty komise

  Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova uskutečnila v roce 2016 dvě plánované zahraniční cesty komise. První z nich proběhla, pod vedením prvního místopředsedy Senátu PČR sen. Přemysla Sobotky v březnu 2016 do Izraele a byla zaměřená na problematiku vodního hospodářství a závlahových systémů. Část cesty byla věnovaná rozvoji zemědělství v Izraeli. Další pracovní cesta se konala na přelomu května a června 2016 a byla směřována do Slovinska. Komise navštívila kromě hlavního města také okolí měst Žalec a Brežice. Vedoucím delegace byl první místopředseda Senátu PČR pan Přemysl Sobotka. V září 2016 reprezentovala komisi senátorka Zdeňka Hamousová na slavnostním otvírání Pivní fontány v Žalci.

 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2015“

  Tato tradiční akce komise byla realizována v březnu 2016 a poskytla prostor pro předání ocenění „Společné zařízení roku 2015“ – ocenění nejlepších pozemkových úprav.

 • Krojované slavnosti v Senátu

  V květnu 2016 komise uspořádala již druhý ročník Krojovaných slavností ve Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu. Podnět k této akci daly členky komise sen. Milada Emmerová a sen. Dagmar Terelmešová. Členové komise na akci představili své regiony a folklórní soubory, typické pro jejich region. Celkem se na Krojovaných slavnostech představilo dvanáct souborů z celé České republiky. Akce se setkala s velkým ohlasem u senátorů i veřejnosti a komise na ni naváže dalším ročníkem v roce 2017.

 • Šikovné ruce našich seniorů – Lysá nad Labem

  V červnu 2016 se zástupci komise zúčastnili, na pozvání sen. Emilie Třískové, slavnostního zahájení výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, nad kterou komise převzala záštitu.

 • Země živitelka 2016 – IV. česko-izraelský vodohospodářský seminář

  Předseda komise sen. Miroslav Nenutil navštívil, v návaznosti na pracovní cestu komise do Izraele, vodohospodářský seminář zaměřený na výměnu zkušeností mezi Izraelem a Českou republikou v oblasti závlah a vodního hospodářství.

 • Návštěva delegace Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky

  V září 2016 navštívila Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova partnerská delegace z Národní rady Slovenské republiky – z Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí. Obě delegace při svých jednáních navázaly na předchozí návštěvu komise na Slovensku v roce 2015 a zaměřily se především na problematiku rozvoje venkova, vysidlování venkovských regionů a čerpání dotací z fondů EU.

Do konce roku 2016 se komise dále podílela na uspořádání 10. ročníku slavnostního vyhlášení soutěže o Nejkrásnější nádraží 2016 a slavnostního setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2016.

Ve druhé polovině října 2016 se členové komise zúčastnili Národní konference Venkov 2016, která proběhla v Ústeckém kraji.

Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova