Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2016 pravidelně scházela k projednání přiřazených senátních tisků.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Petr Bratský (senátorský klub ODS)
 • Zuzana Baudyšová (senátorský klub Ano+Severočeši.cz)
 • Daniela Filipiová (předsedkyně komise, senátorský klub ODS)
 • Petr Gawlas (senátorský klub ČSSD)
 • Miluše Horská (senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
 • Jaroslav Kubera (senátorský klub ODS)
 • Václav Láska (senátor nezařazený do klubu)
 • Ivo Mathé (zástupce klubu Starostové a nezávislí)
 • Eva Syková (senátorský klub ČSSD)
 • Zdeněk Škromach (senátorský klub ČSSD)
 • Jan Žaloudík (senátorský klub ČSSD)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2016 sešla na třech schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem 7 usnesení a 1 záznam. Komise projednala senátní tisk č. 196 – návrh senátního zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., i elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronické komunikaci), ve znění pozdějších předpisů, dále projednala senátní tisk č. 272 – Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015, a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuální mediální služby s odhledem na měnící se situaci na trhu.

DALŠÍ AKTIVITY

 • účast na veřejném slyšení „Televize veřejné služby – situace, perspektivy a evropské trendy“
 • návštěva České televize - pracovní jednání s vedením České televize
 • návštěva Českého rozhlasu - pracovní jednání s vedením Českého rozhlasu
 • návštěva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání – pracovní jednání s vedením Rady
 • výjezdní zasedání komise v Pardubicích – veřejná debata s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem a generální ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem
 • účast na 56. mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně
 • pracovní cesta komise do Norska
  Studijní cesta do Norska se uskutečnila v září 2016. Komise navštívila Úřad pro mediální dozor, Norský svaz novinářů, veřejnoprávní televizi a rozhlas NRK, Ministerstvo kultury a jednala se zástupci Stálého výboru Parlamentu pro záležitosti kultury. Tématem cesty byla veřejnoprávní média, jejich fungování a dohled nad nimi.

ZÁVĚR

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2016 navázala na své aktivity z předchozího období a intenzivně se věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

Daniela Filipiová, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky