Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2017

Legislativní proces v roce 2017

 

počet

čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 1  
nepřijato 1 165 / 11 f. o.
Návrhy zákonů - celkem

107

 
nezabývat se

1

85
schváleno

8

24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 186, 194, 195, 196, 197, 199
zamítnuto 5 26, 111, 183, 184, 200
pozměňovací návrhy

22

Schváleno ve znění Senátu
6 zákonů
27, 51, 118, 148, 151, 180
Schváleno v původním znění PS
3 zákony
25, 53, 108
Neschváleno
3 zákony
48, 79, 113
nepřijato usnesení 5 83, 125, 161, 174, 198

Tabulka č. 1

Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných v roce 2017

schůze zákony celkem schváleno nezabývat se pozměňovací návrhy zamítnuto nepřijato usnesení smlouvy tisky EU
41411-21--4
51310-3--513
610711-4515
71914-31115
82219-2-1189
92117-12114
1075--11418
111----1-9
Celkem10976422523070

Tabulka č. 2