Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2017 pravidelně scházela.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Miroslav Nenutil – předseda komise,
 • Jiří Burian,
 • Tomáš Czernin,
 • Milada Emmerová,
 • Jan Hajda,
 • Zdeňka Hamousová,
 • Jan Horník,
 • Anna Hubáčková,
 • Šárka Jelínková,
 • Karel Kratochvíle,
 • Jan Látka,
 • Zbyněk Linhart,
 • Radko Martínek,
 • Vladimír Plaček,
 • Božena Sekaninová,
 • Petr Šilar,
 • Emilie Třísková,
 • Petr Vícha,
 • Jiří Vosecký,
 • Miloš Vystrčil,
 • Jan Žaloudík

AKTIVITY KOMISE

 • Schůze komise
  SKRV se v roce 2017 pravidelně scházela na schůzích v Zeleném salonku v Kolovratském paláci, celkem bylo přijato 20 usnesení komise. Členové komise se věnovali legislativní činnosti také prostřednictví svých výborů.
 • Spolek pro obnovu venkova ČR
  SKRV v roce 2017 pokračovala ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR. Člen komise, místopředseda komise sen. Radko Martínek, byl za komisi nominován do Spolku pro obnovu venkova. Aktivně se účastnil zasedání Spolku a dalších akcí Spolku.
 • soutěž Vesnice roku 2017
  Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2017 SKRV venkova převzala záštitu nad soutěží Vesnice roku 2017. V historických prostorách Valdštejnského paláce proběhlo v září 2017, pod záštitou místopředsedy Senátu sen. Ivo Bárka, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o Oranžovou stuhu a Zelenou stuhu Vesnice roku 2017, finalisté obou kategorií obdrželi z rukou místopředsedy Senátu Pamětní listy komise. V prosinci téhož roku se uskutečnilo slavnostní setkání finalistů všech kategorií letošního ročníku této soutěže v Senátu.
 • Holiday Word 2017
  Komise se zúčastnila zahajovacího dne veletrhu Holiday Word 2017, členové komise využili tuto příležitost k individuálním jednáním se zástupci měst, krajů ČR a dalšími vystavovateli.
 • návštěva regionů
  Členové komise v průběhu celého roku navštěvovali regiony. V jarních měsících zavítala komise na Tachovsko (návštěvu připravil sen. Nenutil), v květnu připravil senátor Plaček návštěvu Opavska. V obou regionech se senátoři zajímali především o venkovské oblasti a fungování samosprávy. V červnu 2017 komise zavítala na pozvání sen. Emilie Třískové do Lysé nad Labem, kde se zúčastnila předávání ocenění „Šikovné ruce našich seniorů“ – nad akcí převzala komise záštitu. Při této příležitosti komise navštívila také obec Kostelní Lhota, finalistu evropské soutěže kvetoucích sídel Entente Florale Europe.
 • slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2017“
  Nad touto akcí převzala komise již podeváté záštitu a komisi zde reprezentoval předseda komise, senátor Miroslav Nenutil. Výstava celý rok putuje po všech krajích ČR a také po vybraných knihovnách a nádražích. V září 2017 byla výstava umístěna ve Valdštejnské zahradě.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha 2017 v rámci soutěže Vesnice roku 2017
  Tradiční akce SKRV se uskutečnila v září letošního roku pod záštitou místopředsedy Senátu PČR sen. Ivo Bárka. Na akci navazuje slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2017 v Senátu, které proběhlo v prosinci 2017.
 • Česká chuťovka a Dětská chuťovka 2017
  V roce 2017 uspořádala komise 9. ročník slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Česká chuťovka 2017 a Dětská chuťovka 2017 v historických prostorách Valdštejnského paláce. Slavnostnímu aktu předcházela osobní účast místopředsedy komise sen. Petra Šilara v hodnotitelské komisi této soutěže a celoroční spolupráce s organizátory soutěže.
 • lékaři na venkově
  V červenci 2017 se komise, na jedné ze svých pravidelných schůzí, věnovala problematice dostupnosti lékařské péče na venkově. Diskuze proběhla za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, oborových svazů a nezávislých odborníků.
 • zahraniční pracovní cesty komise
  SKRV uskutečnila v roce 2017 dvě plánované zahraniční cesty komise. V dubnu komise pod vedením místopředsedy Senátu PČR sen. Ivo Bárka navštívila Spolkovou republiku Německo – kromě Mnichova a Drážďan komise navštívila také příhraniční regiony v Sasku a Bavorsku. V září 2017 komise pod vedením místopředsedy Senátu PČR sen. Jaroslava Kubery navštívila Irskou republiku. Po oficiálních jednáních s partnery v Dublinu členové delegace zamířili na venkov a navštívili irsko-irskou hranici. Jedním z témat cesty byl „brexit“ a jeho dopad na Irsko.
 • slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2016“
  Tato tradiční akce komise byla realizována v březnu 2017 a poskytla prostor pro předání ocenění „Společné zařízení roku 2016“ – ocenění nejlepších pozemkových úprav. Na slavnostní akt navázala návštěva komise v sídle Státního pozemkového úřadu v Praze a pracovní jednání s ústřední ředitelkou paní Svatavou Maradovou.
 • Krojované slavnosti v Senátu
  V květnu 2017 komise uspořádala již třetí ročník Krojovaných slavností ve Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu. Členové komise na akci představili své regiony a folklórní soubory, typické pro jejich region. Celkem se na Krojovaných slavnostech představilo sedm souborů z České republiky a soubor Lužických Srbů. Akce se setkala s velkým ohlasem u senátorů i veřejnosti a komise na ni naváže dalším ročníkem v roce 2018.
 • konference Venkov 2017
  Komise vyslala své zástupce také na konferenci pořádanou Ministerstvem zemědělství ČR v Dříteči na Pardubicku – „Venkov 2017“. Konference byla v tomto roce zaměřena na podnikání a agroturistiku na venkově, sociální podnikání a politiku rozvoje venkova pro další plánovací období po roce 2020.
 • Nejkrásnější nádraží 2017
  Na závěr roku 2017 se uskutečnila tradiční akce komise – vyhlášení vítězů soutěže o Nejkrásnější nádraží 2017, které si občané ČR zvolili v přímém hlasování. Předseda komise předal oceněným nádražím Pamětní listy komise.

Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova