Most frequently searched documents

65/10
Energetický zákon
53/11
Zákon o daňových změnách
256/10
Zákon o hazardních hrách
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
364/08
Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

165/13
Zasedání ER 21. a 22. 10. 2021 - závěry
162/13
Zákon o integrovaném záchranném systému - senátní návrh
159/13
Zákon o dráhách
164/13
Návrhy kandidátů na člena Národní rozpočtové rady
163/13
Zákon o platu představitelů státní moci
151/13
Zákon o silničním provozu - senátní návrh
111/13
Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh

Recently debated EU Agenda prints

N 070/13
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody
N 074/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému EU ETS, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU ETS a nařízení (EU) 2015/757
N 062/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje