Most frequently searched documents

256/10
Zákon o hazardních hrách
289/12
Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
65/10
Energetický zákon
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
308/12
Živnostenský zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

315/12
Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období
314/12
Informace delegací za 12. funkční období
313/12
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
274/12
Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
266/12
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
293/12
Změny k Úmluvě o práci na moři

Recently debated EU Agenda prints

K 066/12
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
K 061/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
K 044/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

330/12
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
331/12
Zákon o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
333/12
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb
334/12
Zákon o poskytnutí státní záruky ČMZRB
335/12
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek
336/12
Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
338/12
Zákon o investičních pobídkách
339/12
Zákon o opatřeních - soudní řízení

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.