Most frequently searched documents

65/10
Energetický zákon
229/12
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
364/08
Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
234/12
Zákon o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

81/13
Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
90/13
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2020
85/13
Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2020
80/13
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020
92/13
Zpráva o vývoji EU v roce 2020
72/13
Výroční zpráva NKÚ za rok 2020
97/13
Zákon o realitním zprostředkování

Recently debated EU Agenda prints

K 040/13
Společné sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
K 030/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
K 021/13
Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

65/13
Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206
94/13
Zákon o podpoře regionálního rozvoje
105/13
Stavební zákon
106/13
Stavební zákon - související zákony
279/12
Petice Voda je život

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
603/08
N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
755/08
Novela z. o hnojivech
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
793/08
Novela z. - notářský řád
867/08
Novela z. o dani z přidané hodnoty
1091/08
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR