Most frequently searched documents

48/13
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
53/13
Zákon o pedagogických pracovnících
51/13
Zákon o soudech a soudcích
67/13
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

68/13
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
67/13
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby
69/13
Občanský soudní řád
45/13
Zpráva o peticích za rok 2020
58/13
Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
55/13
Zákon o zadávání veřejných zakázek
57/13
Zákon o vysokých školách

Recently debated EU Agenda prints

K 020/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
K 008/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
N 002/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

37/13
Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
40/13
Změna přílohy VII - Göteborský protokol
41/13
Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
59/13
Novela zákona o volbách - senátní návrh
73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
74/13
Zákon o SFDI
75/13
Zákon o o řízení motorových vozidel
76/13
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
77/13
Zákon o ČNB
78/13
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
79/13
Občanský zákoník
81/13
Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
82/13
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Filed EU prints that have not been debated

K 084/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.