Most frequently searched documents

73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
84/13
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného II
65/05
Novela ústavy - senátní návrh
82/13
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
86/13
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci v karanténě

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

81/13
Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
82/13
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
87/13
Prohlášení členů Evropské rady
41/13
Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
40/13
Změna přílohy VII - Göteborský protokol
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Recently debated EU Agenda prints

K 037/13
Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020
N 033/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
K 024/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
535/08
Vl.n.z. o bezpečnosti práce
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
1116/08
Novela z. o státní sociální podpoře
1126/08
Novela z. o realitním zprostředkování