Nejvyhledávanější tisky

73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
84/13
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného II
65/05
Novela ústavy - senátní návrh
82/13
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
86/13
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci v karanténě

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

81/13
Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
82/13
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
87/13
Prohlášení členů Evropské rady
41/13
Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
40/13
Změna přílohy VII - Göteborský protokol
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Poslední projednávané tisky EU

K 037/13
Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020
N 033/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
K 024/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

V současné době není zařazen žádný tisk, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
535/08
Vl.n.z. o bezpečnosti práce
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
1116/08
Novela z. o státní sociální podpoře
1126/08
Novela z. o realitním zprostředkování