Nejvyhledávanější tisky

65/10
Energetický zákon
229/12
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
364/08
Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
234/12
Zákon o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

81/13
Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
90/13
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2020
85/13
Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2020
80/13
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020
92/13
Zpráva o vývoji EU v roce 2020
72/13
Výroční zpráva NKÚ za rok 2020
97/13
Zákon o realitním zprostředkování

Poslední projednávané tisky EU

K 040/13
Společné sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
K 030/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
K 021/13
Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

Senát předložil Poslanecké sněmovně v jejím 8. volebním období tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250
Novela zákona o státním občanství ČR - sněmovní tisk č. 260
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích - sněmovní tisk č. 338
Novela ústavního zákona - Ústava ČR - sněmovní tisk č. 560
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 568
Novela zákona o státním zastupitelství - sněmovní tisk č. 569
Novela ústavního zákona - Listina základních práv a svobod - sněmovní tisk č. 895
Novela zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona o kompenzačním bonusu - - sněmovní tisk č. 959
Novela zákona o státních svátcích - sněmovní tisk č. 1097

Zařazené neprojednávané tisky

65/13
Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206
94/13
Zákon o podpoře regionálního rozvoje
105/13
Stavební zákon
106/13
Stavební zákon - související zákony
279/12
Petice Voda je život

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
603/08
N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
755/08
Novela z. o hnojivech
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
793/08
Novela z. - notářský řád
867/08
Novela z. o dani z přidané hodnoty
1091/08
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR