Zařazené neprojednané tisky

ObdobíSchůzeZahájeníČíslo tiskuNázev
12 25 22.07.2020 162 Stanovisko k VZ NKÚ
12 25 22.07.2020 195 Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
12 25 22.07.2020 199 Trestní zákoník - senátní návrh
12 25 22.07.2020 215 Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
12 25 22.07.2020 225 Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
12 25 22.07.2020 245 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
12 25 22.07.2020 246 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
12 25 22.07.2020 252 Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní
12 25 22.07.2020 258 Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
12 25 22.07.2020 263 Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
12 25 22.07.2020 265 Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022
12 25 22.07.2020 266 Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
12 25 22.07.2020 271 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
12 25 22.07.2020 273 Zpráva o vývoji EU v roce 2019
12 25 22.07.2020 274 Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
12 25 22.07.2020 277 Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
12 25 22.07.2020 281 Zákon o oběhu osiva a sadby
12 25 22.07.2020 282 Zákon o implementaci daňových předpisů EU
12 25 22.07.2020 283 Zákon o námořní plavbě
12 25 22.07.2020 284 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
12 25 22.07.2020 285 Zákon o silniční dopravě
12 25 22.07.2020 286 Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU
12 25 22.07.2020 287 Zákon o bankách
12 25 22.07.2020 288 Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
12 25 22.07.2020 289 Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
12 25 22.07.2020 290 Trestní zákoník
12 25 22.07.2020 292 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání