Current events

Next plenary session

Events for the public

Most frequently searched documents

Most frequently searched documents

73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
84/13
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného II
65/05
Novela ústavy - senátní návrh
82/13
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
86/13
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci v karanténě