Current events

Next plenary session

Events for the public

Den otevřených dveří Senátu

Publikováno

  • 09:00 - 16:00
  • Valdštejnský palác C [VP-C], Valdštejnská zahrada [VP-C], Kolovratský palác [KP]

Hradozámecká noc v Senátu

Publikováno

  • 18:00 - 22:00
  • Valdštejnský palác C [VP-C], Valdštejnská zahrada [VP-C]

Most frequently searched documents

Most frequently searched documents

242/12
Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
261/11
Zákon o silničním provozu
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
250/12
Zákon o kompenzačním bonusu