Current events

Next plenary session

Events for the public

Most frequently searched documents

Most frequently searched documents

53/13
Zákon o pedagogických pracovnících
48/13
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
51/13
Zákon o soudech a soudcích
67/13
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh