Aktuální informace

Schůze Senátu

Akce pro veřejnost

23. veřejné slyšení Senátu "Střet zájmů a dotační politika" Konání veřejného slyšení je odloženo rozhodnutím Organizačního výboru na neurčito.

Publikováno

Nejvyhledávanější tisky

Nejvyhledávanější tisky na webu Senátu

337/12
Zákon o daních z příjmů
340/12
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
327/12
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
11/13
Zákon o daních