Program stálých akreditací v Senátu Parlamentu ČR

Program stálých akreditací je určený pro zástupce médií, kteří navštěvují Senát Parlamentu ČR pravidelně za účelem zpravodajského pokrytí jeho činnosti.

Pro příležitostné návštěvy Senátu je určena jednorázová akreditace, která je prerekvizitou pro získání stálé akreditace.

Podmínky

 1. Pravidelné využívání jednorázových akreditací za účelem zpravodajského pokrytí činnosti Senátu za uplynulý kalendářní rok.
 2. Vyplněná žádost a souhlas mateřské redakce.
 3. Aktivně vykonávaná novinářská praxe.
 4. Poskytnutí (elektronické) fotografie v pasovém formátu.
 5. Poskytnutí kontaktních údajů (adresa, e-mail, telefon).
 6. Dodržování Pravidel a podmínek pohybu návštěvníků a hostů v objektech Senátu PČR. V opačném případě může být stálá akreditace zrušena.
 7. Stálé akreditace jsou udělovány po dobu jednoho kalendářního roku. Na vyžádání lze akreditaci prodloužit, pokud držitel/ka i nadále splňuje stanovené podmínky.

Co Program stálých akreditací přináší?

 • Udělení akreditačního průkazu Senátu Parlamentu ČR.
 • Možnost vstupu do Senátu bez doprovodu pracovníků KS (nutno předložit akreditační průkaz).
 • Zasílání TZ, avíz a dalších aktuálních informací ze Senátu.
 • Pravidelné zasílání výběru nejzajímavějších akcí v Senátu na další týden.
 • Pozvánky na vybrané akce.
 • Možnost využívat pro práci Tiskové centrum po dobu jednání orgánů Senátu.