Program stálých akreditací v Senátu Parlamentu ČR

Program stálých akreditací je určený pro zástupce médií, kteří navštěvují Senát Parlamentu ČR pravidelně za účelem zpravodajského pokrytí jeho činnosti.

Pro příležitostné návštěvy Senátu je určena jednorázová akreditace.

Podmínky

 1. Vyplněná žádost a souhlas mateřské redakce
 2. Aktivně vykonávaná novinářská praxe
 3. Poskytnutí (elektronické) fotografie v pasovém formátu
 4. Poskytnutí kontaktních údajů (adresa, e-mail, telefon)
 5. Dodržování Pravidel a podmínek pohybu návštěvníků a hostů v objektech Senátu PČR. V opačném případě může být stálá akreditace zrušena.
 6. Stálé akreditace jsou udělovány po dobu jednoho kalendářního roku. Na vyžádání lze akreditaci prodloužit, pokud držitel/ka i nadále splňuje stanovené podmínky.

Co Program stálých akreditací přináší?

 • Udělení akreditačního průkazu Senátu Parlamentu ČR
 • Možnost vstupu do Senátu bez doprovodu pracovníků KS (nutno předložit akreditační průkaz)
 • Zasílání TZ, avíz a dalších aktuálních informací ze Senátu
 • Pravidelné zasílání výběru nejzajímavějších akcí v Senátu na další týden (vždy v pátek)
 • Pozvánky na vybrané akce
 • Možnost využívat pro práci Informační středisko Senátu v jeho otvírací době