Návod na přehrávání a záznam videostreamu

Návod na přehrávání a záznam videostreamu z kamer v Jednacím sále

Pro zajištění přehrávání a záznamu videostreamu je nutné mít nainstalovaný VLC media player, pokud možno nejaktuálnější verze. Tento přehrávač je možné stáhnout např. ze serveru www.videolan.org (cca 20 MB).

Ve vlastnostech síťového připojení počítače (protokol sítě Internet TCP/IP) je nutné mít nastaveno „Získat adresu ze serveru DHCP automaticky“.

Počítač připojte datovým kabelem kategorie 5 do zástrčky RJ45 do datového rozvodu v Jičínském salónku (zástrčky na stěně blíže Jednacímu sálu s hnědým orámováním), který je určen pro distribuci videostreamu. Poté až bude Vašemu počítači přidělena IP adresu, spusťte aplikaci VLC media player.

Datové videostreamy je možno na počítači přehrávat nebo také uložit např. na pevný disk počítače.

Přehrávání video streamu

Ve VLC media playeru zvolte v menu „Média“ položku „Otevřít síťový proud“, do volné kolonky vyplňte adresu videostreamu. K dispozici jsou čtyři videostreamy:

HD stream adresa udp://@225.1.1.1:11111 (záběr na předsedu a řečníka)
HD stream adresa udp://@225.1.1.2:11112 (kvadrátor - více sloučených záběrů)
HD stream adresa udp://@225.1.1.3:11113 (záběr z boční kamery 1)
HD stream adresa udp://@225.1.1.4:11114 (záběr z boční kamery 2)

Následně stiskněte tlačítko „Přehrát“ a můžete sledovat zvolený videostream.

Záznam videostreamu na pevný disk počítače

Ve VLC media playeru zvolte v menu „Média“ položku „Konvertovat/uložit“, vyberte záložku „Síť“ a zadejte adresu videostreamu. K dispozici jsou čtyři videostreamy:

HD stream adresa udp://@225.1.1.1:11111 (záběr na předsedu a řečníka)
HD stream adresa udp://@225.1.1.2:11112 (kvadrátor - více sloučených záběrů)
HD stream adresa udp://@225.1.1.3:11113 (záběr z boční kamery 1)
HD stream adresa udp://@225.1.1.4:11114 (záběr z boční kamery 2)

Následně stiskněte tlačítko „Konvertovat/uložit“. Objeví se okno, ve kterém je nutné zadat v sekci „Cíl“ název a umístění souboru, do kterého budete provádět záznam. Stiskněte tlačítko „Procházet“, zvolte cílový adresář a zadejte jméno souboru. Pak stisknete tlačítko „Uložit“. V sekci „Nastavení“ zatrhněte volbu „Ukládat syrový vstup“. Na závěr stisknete tlačítko „Spustit“ a VLC media player spustí nahrávání videa na pevný disk. Záznam zastavíte stisknutím tlačítka „Stop“ v základním okně VLC playeru.

Uložený soubor přehrajete tak, že ho přetažením přemístíte na ikonu (nebo otevřené okno) aplikace VLC player. Uložený videosoubor je také možno importovat do video editoru a video následně editovat.

V případě problému s připojením nebo přehráváním prosím kontaktujte:

Ing. Jiří Losert

tel. 2 5707 2449

nebo sekretariát odboru informačních technologií tel. 2 5707 2281.

Tento návod je dostupný i ve formátu PDF (71 kB).