Hlasování senátorů ve formátu XML za všechna funkční období

Kancelář Senátu nabízí prostřednitcvím webových stránek přístup k hlasováním jednotlivých senátorů (i všech senátorů) ve strukturovaném formátu XML (Extensible Markup Language). Formát XML není určen pro přímé prohlížení návštěvníky stránek (přístup k výsledkům hlasování přes uživatelské rozhraní je na stránce Záznamy o hlasování), ale pro další zpracování a případnou prezentaci např. ve specializovaných webových aplikacích.

Hlasování jsou dostupná pouze za období, kdy bylo funkční hlasovací zařízení v Jednacím sále Senátu, tj. od 7. schůze Senátu druhého roku 1. funkčního období s výjimkou větší odstávky po povodních od srpna do prosince 2002, neveřejných hlasování a drobnějších technických odstávek.

Databázové soubory nejsou aktualizovány vzhledem k velkému nároku na strojový čas on-line, ale pouze několikrát denně. Soubory tedy nemusí obsahovat poslední výsledky hlasování v den konání schůze Senátu.

Informace o hlasováních jsou rozdělena dle jednotlivých senátorů:

Soubor s hlasováními některých senátorů obsahuje velké množství dat, stahování proto může trvat déle.

Kompletní soubor s hlasováními všech senátorů je k dispozici zde (obsahuje více než 500 MB dat). Soubor je vhodný pouze pro automatizované zpracování, aktualizuje se pouze dvakrát denně, proto v průběhu schůze Senátu nemusí obsahovat výsledky posledních hlasování.