Informační centrum

Vstup veřejnosti do sídla Senátu Parlamentu ČR je z důvodu protikoronavirových opatření dočasně omezen.
Aktuální informace sledujte na www.senat.cz/informace/covid/.
Děkujeme za pochopení.

otvírací doba: pondělí - pátek 9.00 - 16.00
tel.: +420 257 075 707
e-mail: epodatelna@senat.cz

Informační centrum Senátu se nachází na 1. nádvoří Valdštejnského paláce. Pracovníci Kanceláře Senátu zde podávají informace o činnosti Senátu, jeho složení, kompetencích i aktuální situaci v projednávání návrhů zákonů. Zájemci zde obdrží informační materiály.

Co byste měli vědět o Senátu, zjistíte zde.

Odpovědi na často kladené dotazy naleznete zde.

Zájemci o návštěvu Valdštejnského paláce

Informace o případných omezeních otevírací doby v sídle Senátu v jednotlivých dnech lze nalézt v sekci Aktuality.

Návštěvníci schůze Senátu, výborů a komisí

Schůze Senátu, schůze výborů (mimo Organizačního výboru a Mandátového a imunitního výboru) a komisí jsou veřejné. Chcete-li jednání navštívit, na recepci projdete bezpečnostní kontrolou a po prokázání bezinfekčnosti budete nasměrováni do jednací místnosti. Vstup je umožněn pouze při dodržení poloviční kapacity míst k sezení příslušných jednacích místností a současném dodržení rozestupů minimálně 2 metry. Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2).

Návštěvníci diskusí, konferencí a setkání

Zúčastnit se diskusí, konferencí a setkání v Senátu mohou jen návštěvníci, kteří obdrželi pozvánku.

Film Senát Parlamentu ČR

Film o Senátu

Naučný film „Senát Parlamentu ČR“ připravila Kancelář Senátu pro veřejnost v roce 2020. Dokument se zaměřuje na kompetence a činnost Senátu, historii a sídlo Senátu, senátní volby atd.