Kategorie veřejných zakázek - Elektřina

Zadání veřejných zakázek týkajících se zajištění dodávek elektrické energie

Týká se zakázek:

07/05 - Jednací řízení bez uveřejnění - Zajištění dodávky el. energie do areálu sídla Senátu PČR

04/05 - Otevřené řízení - Zajištění dodávky el. energie pro areál sídla Senátu PČR