04/06 Zjednodušené podlimitní řízení - Licence Microsoft - výsledné pořadí hodnocení nabídek ze dne 09.10.2006

Pořadí firem:

Pořadí Cena v Kč Firma IČO DIČ Adresa
1 S&T Services Česká republika s.r.o. 44846029 CZ44846029 Bucharova 1281/2, 15800 Praha 5

Uchazeč č. 1 a uchazeč č. 3 vyloučeni pro nesplnění požadavků podle § 68 odst. 2 zákona.
Výsledek hodnocení:
S&T Services Česká republika s.r.o. 41.750 bodů z 60.000 možných.