04/05 Otevřené řízení - Zajištění dodávky el. energie pro areál sídla Senátu PČR - výsledné pořadí hodnocení nabídek ze dne 19.10.2005

Pořadí firem:

Pořadí Cena v Kč Firma IČO DIČ Adresa
1 43820972,0000 Pražská energetika, a.s. 60193913 CZ60193913 Na Hroudě 1492/4, 10005 Praha 10
2 43191773,5200 Lumius, spol. s r.o. 25911945 CZ25911945 ul. Míru 3267, 73801 Frýdek Místek

Cena = čtyřnásobek nabídkové ceny pro rok 2006.

Oba uchazeči vyloučeni pro nesplnění kvalifikačních předpokladů.