07/05 - Jednací řízení bez uveřejnění - Zajištění dodávky el. energie do areálu sídla Senátu PČR

Kategorie zakázky: Elektřina

Zajištění dodávky el. energie do areálu sídla Senátu PČR
Kritéria - váhy v %:
1. Celková výše nabídkové ceny vč. DPH za předpokládané množství odebrané silové elektřiny - 72 %
2. Šíře tolerančního pásma el. práce - kWh - 11 %
3. Cena za jednotku - kWh při nedodržení sjednané tolerance el. práce - 11 %
4. Cena za vyšší zajištění distribuční služby - 4 %
5. Rozsah a cena dalších doprovodných služeb spojených s dodávkou el. energie - 2 %

Kontaktní osoba: PhDr. Lubomír Novotný, telefon: 257072756, fax: 257534272

Výzva uveřejněna/odeslána: 02.12.2005
Termín pro podání nabídek: 09.12.2005 15:15:00

Obálky otevřeny dne: 12.12.2005 08:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 12.12.2005, pořadí firem

Smlouva s firmou Pražská energetika, a.s. podepsána dne: 31.12.2005 za 6 455 000 Kč