04/11 - Otevřené řízení - Organizační zajištění 58. výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO - II.

Organizační a technické zajištění akce, která se koná ve dnech 9.11.2012 - 12.11.2012 v Praze. Podmínky pro zajištění akce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je zadávána dvěma zadavateli ČR-Kancelář Poslanecké sněmovny a ČR-Kancelář Senátu. Zadávací dokumentace je oproti předchozímu zrušenému zadávacímu řízení upravena, pro zpracování nabídky nelze využít zadávací dokumentaci z předchozího zrušeného řízení.
Kritéria:
1. Nabídková cena bez dph váha 60 %
2. Bankovní záruka 20 %
3. Smluvní pokuty 20 %

Kontaktní osoba: Iva Mimorovová, Milena Černá, telefon: +420539002883, fax: +420539002883

Výzva uveřejněna/odeslána: 24.06.2011 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 05.08.2011 14:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 20.09.2011 na ISVZ

Smlouva s firmou AIMS International, s.r.o. podepsána dne: 14.09.2011 za 19 997 203,5 Kč