01/12 - Jednací řízení bez uveřejnění - Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valštejnského paláce - budova C, II. etapa - rok 2012

Předmětem zakázky je oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce - budova C II. etapa a průzkumné práce spojené s III. etapou za využití opčního práva.

Kontaktní osoba: Radka Kohlová, telefon: +420251119223-5, fax: +420251556722

Výzva uveřejněna/odeslána: 21.03.2012
Termín pro podání nabídek: 29.03.2012 09:30:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 25.04.2012 na ISVZ

Smlouva s firmou KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. podepsána dne: 23.04.2012 za 7 781 750 Kč