02/19 - Otevřené řízení - Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2019 - zrušeno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolních a přenosných počítačů. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí:
1. část veřejné zakázky - dodávka 90 ks stolních počítačů
2. část veřejné zakázky - dodávka 65 ks přenosných počítačů.
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba: OTIDEA AVZ s.r.o., telefon: +420295565127, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 27.05.2019 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 26.06.2019 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 03.06.2019 na ISVZ

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: § 127 odst. 2 písm. d) zákona - důvody hodné zvláštního zřetele

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-494556823-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-494556823-82119101