05/19 - Jednací řízení bez uveřejnění - Dodávka vody a odvádění odpadních vod

Předmětem VZ je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod v objektech sídla Senátu Parlamentu ČR. Na základě smlouvy s vlastníkem, kterým je Hlavní město Praha, jsou jediným provozovatelem vodovodu a kanalizace Pražské vodovody a kanalizace a.s. Z technických důvodů může plnění poskytnout pouze tento dodavatel.

Kontaktní osoba: , telefon: , fax:

Výzva uveřejněna/odeslána:
Termín pro podání nabídek:

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 20.12.2019 na ISVZ

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-674661844-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-674661844-82119101