Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 14. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 26. října 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Přípis o volné jízdě na lodích sasko-české paroplavební společnosti v Drážďanech.

Změny v rozvrhu místností senátních.

Dekrety o jmenování posl. dr. Markoviče ministrem národní obrany.

Projev francouzského senátu u příležitosti sokolských slavností v Praze a odpověď na něj.

Dekrety presidenta republiky o jmenování nové vlády.

Prohlášení ministerského předsedy Černého o programu vlády.

Přijat návrh na zahájeni rozpravy o něm.

Přikázáno výboru imunitnímu.

Tiskem rozdáno.

Schváleny jednací zápisy o 11. až 13. schůzi senátu.

Přikázáno výboru iniciativnímu.

Změna ve výboru zdravotním.

 

Denní pořad:

1. Zpráva náměstka předsedy Stálého výboru sen. dr. Horáčka o činnosti Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny.

Řeč sen. dr. Horáčka.

Přijat návrh na zřízeni 17 členného výboru pro prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru.

Zvoleni členové tohoto výboru.

Stanoven denní pořad příští schůze .