Senát Národního shromáždění R.Č. r. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 15. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 9. listopadu 1920.

Obsah:

Posmrtná vzpomínka na sen. Petra Cingra.

Sdělení předsednictva.

Dovolená.

Přikázáno výboru národohospodářskému.

Přikázáno výboru ústavně-právnímu.

Přikázáno výboru imunitnímu.

Přikázáno výboru ku prozkoumání zprávy Stálého výboru N. S.

Tiskem rozdáno.

Přikázáno výboru iniciativnímu.

Denní pořad:

1. Rozprava o vládním prohlášení.

Řečnická lhůta stanovena.

Řeč sen. dr. Hellera.

Sen. dr. Heller volán k pořádku.

Řeč sen. Dědice.

Sen. Knesch volán k pořádku.

Řeč sen. Zulegera.

Řeč sen. Ševčíka.

Jednání o tomto odstavci přerušeno.

2. Návrh terna pro jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka ústavního soudu.

Navržení kandidáti zvoleni.

Odpověď ministra dr. Beneše na interpelaci ve věci útoků na jeho čest podnikaných.

Návrh na vydání odpovědi tiskem přijat.

Zahájení rozpravy o naléhavých interpelacích zamítnuto.

Změny ve výborech.

Stanoven denní pořad příští schůze.

Příloha.