Těsnopisecká zpráva

o 21. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 7. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Schváleny jednací zápisy o 15. až 19. schůzi

Denní pořad:

1. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Sabinově a vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas k trestnímu stíhání sen. inž. Klimko pro přestupek proti bezpečnosti cti (tisk 245)

Řeč zpravodaje sen. Kouši

Řeč sen. dr Spiegela

Řeč sen. dr Mudroně

Řeč sen. dr Stránského

Řeč sen. Niessnera

Řeč sen. dr Witta

Sděleny podané návrhy

Zjištěn poměr hlasů

Podané návrhy zamítnuty

Přijat návrh imunitního výboru

Sdělena změna ve výboru

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha