Těsnopisecká zpráva

o 23. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 14. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva

Omluvy

Dovolené

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Schválen jednací zápis o 20. schůzi senátu

Denní pořad:

1. Zpráva ústavně-právního výboru a výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909; čís. 98 mor. zem. zák., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích (tisk 261)

Řeč zpravodaje sen. Lukeše

Řeč zpravodaje sen. Klečáka

Osnova zákona přiiata ve čtení prvém

Prohlášení ministerského předsedy Černého o událostech souvisejících s Lidovým domem a mimořádných vládních opatřeních

Přijat návrh sen. dr Hellera na zahájení rozpravy

Stanovena lhůta řečnická

Řeč sen. dr Soukupa

Řeč sen. dr Hellera

Prohlášení ministerského předsedy schváleno

Změna ve výboru

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha