Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 24. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 15. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Sdělení o nepřijetí demise správce ministerstva financí dr Engliše.

Tiskem rozdáno.

Přikázáno výborům.

Denní pořad:

1. Druhé čtení o zprávě výboru ústavně-právního a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jimž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, čís. 93 morav. zem. zák., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích (tisk 261).

Zpravodajové sen. Lukeš a Klečák vzdali se slova.

Osnova přijata ve druhém čtení.

2. Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, čís. 409 Sb. z. a n, kterým se vydávají prozatímní ustanovení o vyklizení najatých místností (tisk 274).

Řeč zpravodaje sen. dr Witta.

Návrh ústavně-právního výboru přijat.

3. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1921 (tisk 284).

Usnesena rozprava povšechná a podrobná nerozdělená podle skupin a stanovena řečnická lhůta.

Řeč zpravodaje sen. dr Horáčka.

Řeč správce ministerstva financí dr Engliše.

Řeč sen. Niessnera.

Řeč sen. dr Stránského.

Řeč sen. K. Friedricha.

Řeč sen. Cífky.

Řeč sen. Löwa.

Řeč sen. Zavorala.

Řeč sen. Hybeše.

Řeč sen. Lukeše.

Řeč sen. Thoře.

Řeč sen. dr Kloudy.

Řeč sen. Kiesewettera.

Rozprava přerušena.

Stanoven denní pořad příští schůze.

Příloha.