Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 25. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 16. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Přikázáno výboru iniciativnímu.

Denní pořad:

l. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny, týkajícím se vládního návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1921 (tisk 284).

Řeč sen. Časného.

Řeč sen. Starka.

Řeč sen. dra Krejčího.

Řeč sen. Perthenové.

Řeč sen. Ševčíka.

Řeč sen. Smrtky.

Řeč sen. Alb. Friedricha.

Řeč sen. Bartha.

Řeč sen. Havleny.

Řeč sen. Linka.

Řeč sen. Hrejsy.

Řeč sen. dra Wiechowskiho.

Řeč sen. dra Reyla.

Řeč sen. Polacha.

Řeč sen. dra Veselého.

Řeč sen. Heckera.

Řeč sen. Zimáka.

Řeč sen. dra Mudroně.

Řeč sen. Lorenze.

Řeč sen. Hrubého.

Řeč sen. dra Procházky.

Řeč sen. Šťastného.

Řeč sen. Kotrby.

Řeč sen. Kroihera.

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru.

Tiskem rozdáno.

Přerušeno projednávání denního pořadu.

Stanoven denní pořad příští schůze.

Příloha.