Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 28. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 22. prosince 1920 dopoledne.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená.

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 225), kterým se předkládají.

1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, dne 4. června 1920 v Trianonu podepsaná.

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé, dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seine podepsaná.

3. smlouva mezi Itálií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů dne 10. srpna 1920 v Sčvres podepsaná (tisk 291).

Řeč zpravodaje sen. Sokola.

Návrh zahraničního výboru přijat ve čtení druhém.

Hlasování o resolucích.

2. Usnesení o návrzích vlády, aby zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu projednána byla usnesení poslanecké sněmovny o

I. osnově zákona, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 314).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

II. osnově zákona o změně zákona ze 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích a zákona z 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové (tisk 321).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

III. osnově zákona o opatření strojených hnojiv pro rok 1921 (tisk 313).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

IV. osnově zákona, jímž se upravuje clo na automobily (tisk 322).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

V. osnově zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala správní komisi pro sjednocenou obec pražskou (tisk 315).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

VI. osnově zákona o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé (tisk 318).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

VII. osnově zákona, kterým se upravuje §7 opatření Stálého výboru z 8. října 1920, č. 583 Sb. žák. a nař., o měně na Československém Těšínsku (tisk 320).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

VIII. osnově zákona, kterým se určuje doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských (tisk 312).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

IX. osnově zákona, jímž se mění způsob zdaňování piva (tisk 327).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

X. osnově zákona o převzetí soukromých železnic do správy státní (tisk 326).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

XI. osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci (tisk 328).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

XII. usnesení o zkráceném projednání zprávy výboru pro prozkoumání zprávy Stálého výboru o činnosti tohoto výboru v době mezi 1. a 2. zasedáním prvého volebního období N. S. (tisk 309).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta k podání zpráv.

3. Zpráva výboru pro prozkoumání zprávy Stálého výboru N. S. R. Č. podle §54 úst. listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi 1. a 2. zasedáním prvého volebního období N. S. (tisk 309).

Řeč generálního zpravodaje sen. dra Karasa.

Příloha A.

Opatření Stálého výboru o změně některých ustanovení trestního práva.

 

Řeč zpravodaje sen. dra Karasa

 

Opatření schváleno.

 

 

Příloha B.

Opatření o inkorporaci Vitorazska a Valčicka.

 

Řeč zpravodaje sen. dra Karasa.

 

Opatření schváleno.

 

 

Příloha C.

Opatření o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

 

Přečteny podané návrhy.

 

Řeč zpravodaje sen. Lisého.

 

Opatření schváleno.

 

Resoluce schváleny.

 

 

Příloha D.

Opatření o podporách v nezaměstnanosti.

 

Řeč zpravodaje sen. dra Karasa.

 

Opatření schváleno.

 

 

Příloha E.

Opatření o změně poplatků konsulárních.

 

Řeč zpravodaje sen. Folbera.

 

Opatření schváleno.

 

Resoluce výboru schválena.

 

 

Příloha F.

Opatření o přiznání výsad pro půjčku města Bratislavy.

 

Řeč zpravodaje sen. dra Karasa

 

Opatření schváleno.

 

 

Příloha G.

Opatření o měně na Československém Těšínsku.

 

Řeč zpravodaje sen. dra Karasa.

 

Opatření schváleno.

 

Ústní zpráva o opatření Stálého výboru o úprava (arrangement), týkající se zachování nebo obnovy práv průmyslového vlastnictví, poškozených světovou válkou, uzavřené v Bernu dne 30. června 1920.

 

Řeč zpravodaje sen. dr. Karasa.

 

Opatření schváleno.

 

 

Příloha H.

Opatření o změně předpisů o promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného z důvodů válečných.

 

Řeč zpravodaje sen. dra Krupky.

 

Opatření schváleno.

 

 

Příloha Ch.

Opatření o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

 

Řeč zpravodaje sen. Hybše.

 

Opatření schváleno.

 

Resoluce výboru schválena.

4. Usnesení, aby projednáváno bylo jako pilné podle § 55 jedn. řádu usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. zák. a nař., o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek na rok 1920 (tisk 317).

Odůvodnění pilnosti předsedou.

Pilnost přiznána.

Osnova přikázána výboru.

Schválena lhůta ku podání zprávy.

Změny ve výborech.

Stanoven denní pořad příští schůze.