Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 32. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 25. ledna 1921 o 3. hod. odpol.

 

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená.

Sdělení o odstoupení ministra zásobování Průši a o pověření ministra zemědělství dr Brdlíka správou tohoto ministerstva.

Tiskem rozdáno.

Přikázáno výborům.

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o zcizení státního nemovitého majetku (tisk 355).

Zpravodaj sen. Ecksteinová vzdala se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce rozpočtového výboru schválena.

2. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku, za zápůčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000 000 Kč (tisk 356).

Zpravodaj sen. Klečák vzdal se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

3. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona o dohledu k obcím na Slovensku (tisk 361).

Řeč zpravodaje sen. Lukeše.

Osnova zákona přijata ve druhém čtení.

4. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu zkráceně projednána byla zpráva rozpočtového výboru o návrhu senátora dr Fáčka a druhů na zrušení zákona ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., kterýmž se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432 Sb. z. a n.

Odůvodněna pilnost věci.

Pilnost záležitosti přiznána.

Přijat návrh předsedův na jedinou rozpravu půlhodinovou lhůtu k projednávání.

5. Zpráva rozpočtového výboru o návrhu sen. dr Fáčka a druhů na zrušení zákona ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., jímž se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432 Sb. z. a n. (tisk 360).

Řeč zpravodaje sen. dr Karasa.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Zpravodaj sen. dr. Karas vzdal se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

6. Zpráva rozpočtového výboru o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 28. září 1920, č. 550 Sb. z. a n., o osvobození darů pro národní fond Masarykův od daní a poplatků (tisk 359).

Řeč zpravodaje sen. dr Horáčka.

Vládní nařízení schváleno.

Řeč zpravodaje sen. dr Horáčka k resoluci.

Resoluce přijata.

7. Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona, kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku (tisk 384).

Řeč zpravodaje sen. Rud. Pánka.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

8. Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č. 344 Sb. z. a n., jímž se zřizuje zemský úřad hospodářský pro Podkarpatskou Rus na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. (tisk 391).

Řeč zpravodaje sen. Hrejsy.

Přečteny podané resoluce.

Řeč sen. dr Hellera.

Doslov zpravodaje sen. Hrejsy.

Nařízení vlády schváleno.

Resoluce výboru ústavně-právního schváleny.

Resoluce sen. dr Hellera a druhů zamítnuta.

Resoluce sen. Sehnala a druhů přijata.

9. Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 398 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n. (tisk. 392).

Řeč zpravodaje sen. dr Procházky.

Nařízení vlády schváleno.

Projednání denního pořadu přerušeno.

Stanoven denní pořad příští schůze.

Příloha.