Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 33. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 25. ledna 1921.

 

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Přikázáno výborům.

Stanoveny lhůty výborům pro vyřízení jednotlivých předloh.

Zápis o 30. schůzi senátu schválen.

Změny ve výborech.

 

Denní pořad:

1. Návrh, aby byla zkráceně projednána podle §u 55 jedn. řádu zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských.

Odůvodněna pilnost.

Pilnost věci přiznána.

Přijat návrh na jedinou rozpravu a stanovena řečnická lhůta.

2. Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (tisk 400).

Řeč zpravodaje sen. Smrtky.

Řeč sen. dr Herzigové.

Řeč sen. dr Wiechowskiho.

Řeč sen. dr Brabce.

Podané návrhy přečteny.

Doslov zpravodaje sen. Smrtky.

Osnova zákona schválena ve čtení prvém.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce přijata.

3. Návrh, aby byla podle §u 55 jedn. řádu zkráceně projednána zpráva výboru branného a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon z 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti (tisk 399).

Odůvodněna pilnost.

Pilnost věci přiznána.

4. Návrh, aby byla projednána zkráceně podle §u 55 jedn. řádu zpráva výboru sociálně-politického, branného a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon z 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a patentálním invalidům, jimž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zákonův a nařízení (tisk 398).

Odůvodněna pilnost.

Pilnost věci přiznána.

Změna ve výboru rozpočtovém.

Stanoven denní pořad příští schůze.

Příloha.