Těsnopisecká zpráva

o 39. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 10. února 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Z předsednictva přikázáno

Stanoveny lhůty výborům k podání zpráv

Denní pořad:

1.Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu (tisk 275 o dani z obchodu cennými papíry (tisk sen. 394). Tisk 65

Řeč zpravodaje sen. dr Karasa

Osnova přijata v prvém čtení

Stanoven denní pořad příští schůze