Těsnopisecká zpráva

o 41. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 18. února 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Zápisy o 36. a 37. schůzi senátu schváleny

Přikázáno výborům

Odpověď předsedy na dotaz sen. dr Spiegela a spol. stran vlivu vlády na parlamentní projednávání vládních předloh

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona o povinném známkování chmele (tisk 488)

Řeč zpravodaje sen. Hybše

Resoluce sen. Zulegera a spol. přečtena

Osnova zákona schválena ve čtení druhém

Resoluce sen. Zulegera.prijata

2. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ražbě drobných mincí (tisk 516).

Přesunutí tohoto odstavce schváleno

3. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. rádu byla-projednána zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a. sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin (tisk 492)

Odůvodněna pilnost

Pilnost věci přiznána

4. Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin (tisk 492)

Řeč zpravodaje sen. Hybše

Osnova zákona schválena ve.čtení prvém

Řeč zpravodaje sen. Hybše

Osnova zákona schválena ve čtení druhém

5. Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého (tisk 493)

Řeč zpravodaje sen. dr Veselého

Osnova zákona schválena ve čtení prvém

6. Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 350), jímž se mění § 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákonu ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z r. 1863 a § 5 zákonného čl. XXXVll. (obchodního zákona) z r. 1875 (tisk 497))

Řeč zpravodaje sen. dr Witta

Osnova zákona schválena ve čtení prvém

7. Zpráva rozpočtového výboru o návrhu sen.. Hucla, dr Horáčka a soudr. na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896. č. 220 ř. z. pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914,č. 13 r. z. o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací prémii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 499)

Řeč zpravodaje sen. Klečáka

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ražbě drobných mincí (tisk 516).

Řeč zpravodaje sen. dr Horáčka

Řeč zástupce ministerstva financí ministerského rady Plocara

Doslov zpravodaje sen.dr Horáčka

Návrh zpravodaje sen. dr Horáčka na vrácení výboru přijat

Další projednávání denního pořadu přerušeno

Změny ve výborech

Stanoven denní pořad příští schůze